Szybszy czas gojenia z innowacyjną powierzchnią SLActive®1 Straumann

Zaprojektowana w celu przyśpieszenia osseointeggracji  oraz zapewnienia większej przewidywalności, powierzchnia SLActive® to główna cecha w systemie implantów Straumann®.
Po chirurgicznym umieszczeniu Twojego implantu, dochodzi do procesu łączenia z kością (osseointegracji), który to trwa około 6 do 8 tygodni. W tym czasie tkanka miękka się regeneruje a implant zespala z kością. Ostatecznie wymagana stabilizacja zostaje osiągnięta dzięki której implant może zostać obciążony jak naturalny ząb. Czas gojenia różni się w zależności od przypadku.
Naukowcy w firmie Straumann badali możliwości redukcji czasu gojenia po wprowadzeniu implantu bez dodatkowego ryzyka i wpływu na jego zespolenie z kością. Rezultatem jest Straumann® SLActive®, klinicznie sprawdzona powierzchnia implantów dentystycznych.

Jak działa SLActive®?

SLActive® redukuje ryzyko we wczesnym krytycznym okresie leczenia poprzez przyśpieszenie i optymalizacje integracji implantu. Proces tworzenia kości rozpoczyna się wcześniej i w rezultacie radykalnie polepsza stabilność.

W przypadku tradycyjnych powierzchni, implanty wystawione są na wyższe ryzyko niepowodzenia w związku ze średnim spadkiem całkowitej stabilności implantu pomiędzy 2-4 tygodniem gojenia. Ryzyko to jest znacząco zredukowane w technologii SLActive®.

Stabilizacja pierwotna

Kiedy Twój implant zostaje wprowadzony posiada on pewną stabilizację pierwotną. W przeciągu pierwszych 4 tygodni po zabiegu kość wokół niego konsoliduje się i odbudowuje zmierzając do osiągnięcia następnie stabilizacji wtórnej.

Stabilizacja wtórna

Ten etap jest bardzo ważny, gdyż stabilizacja pierwotna musi być wystarczająco wysoka po zabiegu aby zapewnić prawidłową osseointegrację. Gdy stabilizacja wtórna osiągnie swój szczyt (trzy-sześć miesięcy) implant może unieść pełne obciążenie.

Co powierzchnia Straumann® SLActive® musi zrobić ze stabilizacją Twojego implantu w okresie gojenia?
  1. Implanty Straumann z powierzchnią SLActive® są hydrofilne. Oznacza to, że powierzchnia implantu jest wysoce zwilżana, absorbująca krew znacząco szybciej niż powierzchnie bez SLActive®.
  2. Dzięki tej hydrofilowości oraz innym chemicznym właściwością SLActive® przyśpiesza osseintegrację prowadząc do szybszej stabilności wtórnej.
  3. Czas gojenia może zostać skrócony nawet o połowę umożliwiając Ci otrzymanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej szybciej tak abyś mógł śmiać się, mówić oraz całować znów z pewnością siebie.

1 Lista publikacji naukowych: www.mojnowyusmiech.pl/slactiveref