Mniej inwazyjne leczenie w szczególnych wskazaniach

Jeśli nie ma odpowiedniej objętości kości aktualnie wykorzystuje sie technikę augmentacji do jej rekonstrukcji. Jednakże w pewnych warunkach – które muszą zostać ocenione przez Twojego dentystę – ta procedura może zostać ominięta.

Roxolid®1 – wyjątkowy materiał opracowany przez firmę Straumann dla implantów oferuje nawet większą wytrzymałość niż tytanowe implanty. W tym kontekście większa wytrzymałość oznacza, że implant jest w stanie wytrzymać większe obciążenie.

Implanty firmy Straumann® wykonane z materiału Roxolid® mogą być wykorzystane w przypadku gdy konieczne jest zastosowanie mniejszych implantów z uwagi na niewystarczającą ilość kości.

1 Decyzja o ominięciu procedury augmentacj kości musi zostać podjęta przez dentystę po medycznej ocenie konkretnego przypadku pacjenta. W przypadku tradycyjnych metod jak mosty czy protezy częściowe nie wykonuje się tej procedury.

Dzięki możliwości wykorzystania mniejszych implantów oraz uniknięcia procedury augmentacji kości czas leczenia może zostać skrócony ponieważ wymaga mniejszej ilości etapów.
Poprzez wykorzystanie mniejszych implantów, pozostaje więcej żywej kości, lepsze unaczynienie krwią oraz więcej tkanki miękkiej dziąsła wokół implantu. Warunki te są znaczące dla integracji i długoczasowego sukcesu implantu.

1 Lista naukowych publikacji: www.mojnowyusmiech.pl/roxolidref